fbpx
Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Zákon o diaľničnej známke by mal prejsť riadnym legislatívnym procesom a zamerať sa, okrem skrátenia lehôt na výber pokút za jazdu po diaľnici bez známky, aj na celkové zlepšenie systému evidencie výberu a úhrady diaľničnej známky. A najmä zjednotiť postupy správnych orgánov pri ich ukladaní naprieč Slovenskom. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad eviduje sťažnosti spotrebiteľov, že [...]
Ako sa brániť pri nespravodlivých zrážkach zo mzdy?

Ako sa brániť pri nespravodlivých zrážkach zo mzdy?

Prekvapil vás zamestnávateľ zrážkami zo mzdy? Máte pochybnosti o správnosti tohto postupu, a neviete ako sa brániť? Máte niekoľko možností ako postupovať... Zrážky zo mzdy rozdeľujeme na zákonné, exekučné a ostatné. Zákonnými zrážkami zo mzdy sú napríklad poistné na sociálne poistenie, preddavky poistného, nedoplatky z ročného zúčtovania preddavkov, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie či preddavky [...]
Zmena tarify môže znížiť váš účet za elektrinu

Zmena tarify môže znížiť váš účet za elektrinu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) schválil v decembri 2020 cenové rozhodnutia na rok 2021, čím sa v roku 2021 mení vzorec, podľa ktorého sa domácnostiam, pripojeným do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej (VSD) a Stredoslovenskej distribučnej (SSD), vypočítava fixná časť distribučných poplatkov. Ak máte u VSD distribučnú tarifu D4, D5 alebo D6 a u SSD [...]
Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Za férový predaj diaľničných známok

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, v rámci kolektívnej akcie ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK, vyzýva spotrebiteľov, ktorí pri kúpe diaľničnej známky, jej kontrole alebo následnej pokute, narazili na akýkoľvek problém a chceli by zdieľaním vlastnej skúsenosti prispieť k lepšej spotrebiteľskej ochrane v danej oblasti, aby ju kontaktovali na e-mailovej adrese info@sospotrebitelov.sk. Len sedem mesiacov,  s [...]
Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Projekt ConsumerLawReady  (Pripravený na spotrebiteľské právo) je určený špeciálne malým a stredným obchodníkom či poradcom, ktorí komunikujú so spotrebiteľmi. Získate dôležité znalosti o právach spotrebiteľov, aby vaše podnikanie bolo v súlade s požiadavkami legislatívy a zároveň priateľské voči spotrebiteľom. Stanete sa súčasťou širšej komunity profesionálov, ktorá používa našu platformu na spojenie a komunikáciu s ostatnými [...]
Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je boj proti plastom

Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je boj proti plastom

15. marec 2021 - Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je boj proti znečisťovaniu plastami. Cieľom kampane spotrebiteľských združení po celom svete je zvýšiť povedomie, globálne zapojiť spotrebiteľov a podporovať udržateľnú spotrebu. V nadväznosti na minuloročnú tému „Trvalo udržateľný spotrebiteľ“ sa kampaň tohto roku zameriava najmä na hlavných aktérov ako sú spotrebiteľské združenia, vlády [...]