fbpx

Nepodpisujte zmluvy medzi dverami

Pozrite si reportáž TV Markíza o pripravovanej novelizácii balíčku zákonov týkajúcich sa dodávateľov plynu a elektriny, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 1. marca 2012 a priniesť spotrebiteľom viacero výhod.  ...

Prečo sú generiká lacnejšie?

Na rozdiel od klinických skúšok originálnych liekov, do ktorých sa v priemere zapojí 4-tisíc pacientov, sa generiká skúšajú obvykle len u 18 až 36 zdravých jedincoch. Zistené hodnoty pre generický prípravok sa musia pohybovať s 90-percentnou spoľahlivosťou v rozmedzí...

Neviete, čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Ak si nie ste istí či máte v stredisku cenných papierov  v rámci kupónovej privatizácie vedený účet, ktorý sa bude čoskoro spoplatňovať, pomôže vám nasledujúci link, kde napíšete svoje rodné číslo. Ak tam vedení ste, bezodkladne sa objednajte na poštu, kde vám účet...