fbpx
Energetická únia smeruje k prvým výsledkom

Energetická únia smeruje k prvým výsledkom

Prvá správa o stave energetickej únie ukazuje, že sa od prijatia rámcovej stratégie energetickej únie pred deviatimi mesiacmi už dosiahol veľký pokrok. Treba však urobiť ešte veľa a rok 2016 bude dôležitý z hľadiska výsledkov. Rámcová stratégia energetickej únie (IP/15/4497) vytvorila nový impulz na prechod k nízkouhlíkovej, bezpečnej a konkurencieschopnej ekonomike. Komisia sa takisto zaviazala každoročne [...]
Nenavádzajte Slovákov zadlžovať sa!

Nenavádzajte Slovákov zadlžovať sa!

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov zasiela slovenským hercom verejnú prosbu: Nenavádzajte Slovákov zadlžovať sa! S.O.S. Poprad, ktoré sa dlhodobo venuje ochrane práv spotrebiteľov, si dovoľuje požiadať slovenských hercov a moderátorov, aby zvážili a obmedzili svoje účinkovanie v reklamách finančných inštitúcií, ktoré ponúkajú spotrebiteľom ľahko dostupné a “výhodné“ pôžičky, úvery či tovar na splátky. Každý deň sa v praxi stretávame s bezútešnou [...]
Posledná šanca zapojiť sa a navrhnúť podmienky uzatvárania zmlúv pri online nákupoch

Posledná šanca zapojiť sa a navrhnúť podmienky uzatvárania zmlúv pri online nákupoch

Vyjadrite svoj názor na nové pravidlá uzatvárania zmlúv pri nákupe digitálneho obsahu a hmotného tovaru cez internet a zapojte sa do verejnej konzultácie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov (European Commission, DG Justice and Consumers), ktorá končí 3. septembra 2015. Konzultáciu nájdete na  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_sk.htm. Cezhraničné online nákupovanie v rámci Európskej únie zatiaľ nevyužíva celý svoj potenciál. V roku [...]

Cestujete na dovolenku? Pripravte sa…

      K letu neodmysliteľne patrí cestovanie a veľa Európanov si ho vychutnáva naplno. Viete ale, čo robiť, ak vaše plány prekazia nečakané problémy? Čo keď budete potrebovať rýchlu zdravotnú pomoc, zrušia vám let, alebo stratíte pas? Európska únia prijala niekoľko predpisov, ktorých cieľom je život cestovateľov v Európe čo najviac uľahčiť. Pripomenieme vám, [...]
Jasnejšia energetická účinnosť – jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálna databáza výrobkov

Jasnejšia energetická účinnosť – jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálna databáza výrobkov

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasnejšiu informáciu o energetickej účinnosti výrobkov, ktoré sú v súčasnosti zatriedené v rôznych stupniciach (od A po G, od A + + + po D, atď.), a rovnako tak presadiť lepšie dodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov navrhuje Európska komisia prepracovaný systém označovania energetickými štítkami, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí: [...]
Nová koncepcia trhu s elektrickou energiou a nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa

Nová koncepcia trhu s elektrickou energiou a nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa

Čo sa rozumie pod „koncepciou trhu“ s elektrickou energiou? Koncepcia trhu predstavuje súbor opatrení, ktorými sa riadi spôsob, akým účastníci trhu vyrábajú elektrickú energiu, obchodujú s ňou, dodávajú a spotrebúvajú ju a akým využívajú elektroenergetickú infraštruktúru. Je dôležité, aby tieto opatrenia – inými slovami koncepcia – umožnili transformáciu energetického systému a poskytli prevádzkovateľom sietí, výrobcom a spotrebiteľom tak v domácnostiach, ako a v priemysle, možnosť plne využívať nové [...]