fbpx
Tlačové komuniké Súdneho dvora Európskej únie

Tlačové komuniké Súdneho dvora Európskej únie

Členské štáty môžu vykonávať dohľad nad tým, či spoločnosti, ktoré sú síce usadené v inom členskom štáte, ale poskytujú na ich území elektronické komunikačné služby, dodržiavajú pravidlá o ochrane spotrebiteľov. Naopak, nemôžu také spoločnosti nútiť, aby vytvorili na...

Hot-line linka pre spotrebiteľov

V záujme sprístupnenia spotrebiteľskej ochrany aj obyvateľom menších miest je po novom spotrebiteľom k dispozícii aj tzv. hot-line telefonická linka, na ktorú sa v prípade potreby môžu obrátiť.  Vďaka podpore Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky začína v...
Zapojte sa do verejnej konzultácie Európskej komisie

Zapojte sa do verejnej konzultácie Európskej komisie

Cieľom Európskej komisie je vytvoriť jednotný trh s energiami pre oblasť elektrickej energie a plynu, no štúdia z roku 2012 ukázala, že dôvera spotrebiteľov v energetický sektor je alarmujúco nízka a vnímame ho veľmi negatívne. Do 17. apríla máme preto možnosť zapojiť...
Poistné zmluvné právo: prekážky cezhraničného obchodu

Poistné zmluvné právo: prekážky cezhraničného obchodu

Expertná skupina, ktorú zriadila Komisia, aby v členských štátoch preskúmala prekážky cezhraničného obchodu v oblasti poistného práva (IP/13/74), dnes predložila svoju súhrnnú správu. Vyplýva z nej, že rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnej ponuke poistných...

Pri stravovaní by sme mali naozaj používať zdravý rozum

Pre zdravý rozvoj každej spoločnosti by problematika správnej výživy a zdravia ľudí  mala byť v každej dobe vždy prvoradá. V súčasnosti však už často krát sa stráca správny prístup k výžive. Globálny trh ovládli nadnárodné veľkoobchodné spoločnosti, kde platia už iné...