#KORONAVÍRUS | Odklad splátok hypoték a spotrebných úverov z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 odporúčame len ako krajné riešenie

#KORONAVÍRUS | Odklad splátok hypoték a spotrebných úverov z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 odporúčame len ako krajné riešenie

Na spoločnom piatkovom brífingu (3.apríla 2020) premiér, minister financií a predstavitelia Slovenskej bankovej asociácie informovali verejnosť o uzatvorení kľúčovej dohody o odklade splátok hypotekárnych a spotrebných úverov poskytovaných bankami. V zmysle tejto dohody klienti bánk budú mať možnosť jednoduchým spôsobom požiadať banku o odklad celkovo až 9-tich mesačných splátok svojho úveru. O odklad bude možné požiadať za rovnakých podmienok, kedykoľvek počas trvania mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením nákazy COVID_19. Žiadosti klienti budú môcť podávať všetkými formami komunikácie, prostredníctvom internet bankingu, bankových aplikácií, pošty i počas návštevy pobočky.

POZOR, ODKLAD SPLÁTOK NIE JE ZADARMO!

Napriek snahe spotrebiteľských organizácií prijať opatrenia, ktoré by náklady šírenia koronavírusu nekládli na plecia spotrebiteľov a drobných živnostníkov, sa počas doby odkladu splátok úver naďalej úročí rovnakou úrokovou sadzbou ako bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy. Spotrebiteľ tak v konečnom dôsledku zaplatí o niečo viac, ako pôvodne predpokladal. Koľko presne bude záležať od počtu splátok, spôsobu a doby ich splatenia, ktoré si spotrebiteľ sám vyberie.

Dané opatrenie preto v súčasnej podobe odporúčame využiť len ako naozaj krajné riešenie, ak túto krízovú situáciu nedokážete zvládnuť inak.

K odkladu splátok by spotrebitelia nemali pristupovať automaticky a masovo,  a nie je možné považovať ho za cestu ako sa zbaviť alebo oddialiť platenie úverov.

Odporúčame spotrebiteľom, aby si odklad splátok vopred dôkladne premysleli a pristúpili k nemu až v situácii, keď im reálne hrozí, že splátku/splátky nevedia zaplatiť. Výšku či počet splátok, teda všetky parametre odkladu, si nastavte presne podľa svojej aktuálnej situácie. O odklad splátok za uvedených podmienok bude možné požiadať kedykoľvek, počas trvania toho krízového obdobia, preto sa netreba nikam ponáhľať.

Podľa nateraz známych informácií o odklad splátky klient požiada vyplnením na tento účel vytvoreného formulára. Odklad splátok by mala banka nastaviť flexibilne, podľa preferencií a žiadosti klienta, ktorý si sám určí počet splátok, ktoré chce odložiť (nateraz max. 9 splátok). Klient si tiež sám navrhne, akým spôsobom a kedy bude odložené splátky po skončení doby odkladu splácať, teda či si ich presunie na koniec pôvodného obdobia splatenia úveru alebo si navýši svoje splátky po dobe odkladu a splácanie tak ukončí v riadnom termíne. Do úvahy prichádza aj kombinácia oboch možností. Odklad a jeho podoba je teda slobodným rozhodnutím žiadateľa a banka ho bude akceptovať.

Odklad splátok banky umožnia klientom, ktorí nie sú aktuálne v omeškaní so splácaním úveru o viac ako 30 dní.

Rovnaké podmienky odkladu splátok platia pre spotrebiteľov (fyzické osoby), SZČO, aj malých a stredných podnikateľov.

Pozitívnou správou pri tomto odklade splátok hypotekárnych a spotrebných úverov je aspoň to, že klient nebude mať žiadny zápis v úverovom registri, a v budúcnosti mu nehrozia komplikácie pri čerpaní iného úveru.

Opatrenie o odklade splátok z 3. apríla 2020 medzi Vládou SR a Slovenskou bankovou asociáciou sa týka len bankových služieb. Schváliť ho musí ešte NRSR a jeho účinnosť sa predpokladá od 15. apríla 2020.

Podmienky odkladu splátok leasingov a úverov čerpaných z nebankových subjektov sľúbili kompetentní oznámiť v priebehu tohto týždňa.

Ďalším plánovaným opatrením je aj navýšenie limitu bezkontaktných platieb platobnými kartami z pôvodných 20 eur  na 50 eur.

Do pozornosti spotrebiteľov tiež dávame skutočnosť, že banky aktuálne menia podmienky poskytovania nových úverov, znižujú poplatky za on-line úkony, a naopak zvyšujú poplatky za úkony robené osobne priamo na pobočkách.

Situáciu priebežne sledujeme a o zmenách vás budeme informovať. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 0944 533 011 alebo info@sospotrebitelov.sk.

Zdieľaj tento článok