fbpx

Na spoločnom piatkovom brífingu (3.apríla 2020) premiér, minister financií a predstavitelia Slovenskej bankovej asociácie informovali verejnosť o uzatvorení kľúčovej dohody o odklade splátok hypotekárnych a spotrebných úverov poskytovaných bankami. V zmysle tejto dohody klienti bánk budú mať možnosť jednoduchým spôsobom požiadať banku o odklad celkovo až 9-tich mesačných splátok svojho úveru. O odklad bude možné požiadať za rovnakých podmienok, kedykoľvek počas trvania mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením nákazy COVID_19. Žiadosti klienti budú môcť podávať všetkými formami komunikácie, prostredníctvom internet bankingu, bankových aplikácií, pošty i počas návštevy pobočky.

POZOR, ODKLAD SPLÁTOK NIE JE ZADARMO!

Napriek snahe spotrebiteľských organizácií prijať opatrenia, ktoré by náklady šírenia koronavírusu nekládli na plecia spotrebiteľov a drobných živnostníkov, sa počas doby odkladu splátok úver naďalej úročí rovnakou úrokovou sadzbou ako bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy. Spotrebiteľ tak v konečnom dôsledku zaplatí o niečo viac, ako pôvodne predpokladal. Koľko presne bude záležať od počtu splátok, spôsobu a doby ich splatenia, ktoré si spotrebiteľ sám vyberie.

Dané opatrenie preto v súčasnej podobe odporúčame využiť len ako naozaj krajné riešenie, ak túto krízovú situáciu nedokážete zvládnuť inak.

K odkladu splátok by spotrebitelia nemali pristupovať automaticky a masovo,  a nie je možné považovať ho za cestu ako sa zbaviť alebo oddialiť platenie úverov.

Odporúčame spotrebiteľom, aby si odklad splátok vopred dôkladne premysleli a pristúpili k nemu až v situácii, keď im reálne hrozí, že splátku/splátky nevedia zaplatiť. Výšku či počet splátok, teda všetky parametre odkladu, si nastavte presne podľa svojej aktuálnej situácie. O odklad splátok za uvedených podmienok bude možné požiadať kedykoľvek, počas trvania toho krízového obdobia, preto sa netreba nikam ponáhľať.

Podľa nateraz známych informácií o odklad splátky klient požiada vyplnením na tento účel vytvoreného formulára. Odklad splátok by mala banka nastaviť flexibilne, podľa preferencií a žiadosti klienta, ktorý si sám určí počet splátok, ktoré chce odložiť (nateraz max. 9 splátok). Klient si tiež sám navrhne, akým spôsobom a kedy bude odložené splátky po skončení doby odkladu splácať, teda či si ich presunie na koniec pôvodného obdobia splatenia úveru alebo si navýši svoje splátky po dobe odkladu a splácanie tak ukončí v riadnom termíne. Do úvahy prichádza aj kombinácia oboch možností. Odklad a jeho podoba je teda slobodným rozhodnutím žiadateľa a banka ho bude akceptovať.

Odklad splátok banky umožnia klientom, ktorí nie sú aktuálne v omeškaní so splácaním úveru o viac ako 30 dní.

Rovnaké podmienky odkladu splátok platia pre spotrebiteľov (fyzické osoby), SZČO, aj malých a stredných podnikateľov.

Pozitívnou správou pri tomto odklade splátok hypotekárnych a spotrebných úverov je aspoň to, že klient nebude mať žiadny zápis v úverovom registri, a v budúcnosti mu nehrozia komplikácie pri čerpaní iného úveru.

Opatrenie o odklade splátok z 3. apríla 2020 medzi Vládou SR a Slovenskou bankovou asociáciou sa týka len bankových služieb. Schváliť ho musí ešte NRSR a jeho účinnosť sa predpokladá od 15. apríla 2020.

Podmienky odkladu splátok leasingov a úverov čerpaných z nebankových subjektov sľúbili kompetentní oznámiť v priebehu tohto týždňa.

Ďalším plánovaným opatrením je aj navýšenie limitu bezkontaktných platieb platobnými kartami z pôvodných 20 eur  na 50 eur.

Do pozornosti spotrebiteľov tiež dávame skutočnosť, že banky aktuálne menia podmienky poskytovania nových úverov, znižujú poplatky za on-line úkony, a naopak zvyšujú poplatky za úkony robené osobne priamo na pobočkách.

Situáciu priebežne sledujeme a o zmenách vás budeme informovať. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 0944 533 011 alebo info@sospotrebitelov.sk.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad