fbpx

Podľa dnešného oznámenia Európskej komisie sa po sťažnosti Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC a jej členov[1] spoločnosť Nintendo zaviazala doživotne bezplatne opravovať herné konzoly Nintendo Switch game „Joy Con Drift“.

Sťažnosť na spoločnosť Nintendo podali spotrebiteľské organizácie, ktoré zaplavilo takmer 25 000 sťažností na takzvaný problém „Joy Con Drift“. Problematické boli ovládače, konzoly, ktoré pri používaní začali nekontrolovateľne pohybovať postavami hráčov po obrazovke. Podľa skúseností spotrebiteľov sa počas prvých dvoch rokov používania pokazili ovládače jednej z najpopulárnejších herných konzol na trhu až v 88 % prípadov. Ak chceli spotrebitelia ďalej používať tento herný spôsob, museli si kúpiť nové ovládače. Navyše, z pohľadu ochrany spotrebiteľov tu bolo podozrenie, že tento technický problém je dôsledkom tzv. predčasného zastarania/opotrebovania.

Po dvoch rokoch sa dnešným dňom táto “kauza” uzatvára. Na jednej strane je povzbudzujúce, že spoločnosť Nintendo žiadosti spotrebiteľov akceptovala a zaviazala sa opraviť konštrukčnú chybu, no na druhej strane, z hľadiska udržateľnej spotreby a výroby sa príbeh ešte nekončí. V praxi to znamená, že výrobok s chybným komponentom bude naďalej dostupný na trhu.[2]

Zástupkyňa generálnej riaditeľky BEUC Ursula Pachl uviedla: „Je to dobrá správa. Je to hmatateľné víťazstvo spotrebiteľov, ktorí mnohí museli platiť za drahé opravy alebo výmenu produktu, pri ktorom by rozumne očakávali, že vydrží niekoľko rokov. Ide však len o krátkodobé riešenie, ktoré spotrebiteľom umožní bezplatne opraviť chybné konzoly. Napriek tomu ich Nintendo stále môže predávať aj s výrobnou chybou.”

Ostatné spoločnosti by mali vziať na vedomie, že predčasné zastaranie/opotrebenie spotrebného tovaru je neprijateľné – prispieva k nárastu množstva elektronického odpadu a stojí spotrebiteľov nemalé peniaze. Výrobcovia produktov by mali zabezpečiť, aby ich produkty vydržali funkčné dlhšie. Veríme, že táto koordinovaná akcia na presadenie práv spotrebiteľov a nadväzujúce zmeny právnych predpisov EÚ budú v budúcnosti účinnejšie riešiť predčasné opotrebenie tým, že mu v prvom rade zabránia.

Prečítajte si viac v sťažnosti BEUC zaslanej Európskej komisii (január 2021).

– – –

[1] Testachats (Belgium), UFC-Que Choisir (France), KEPKA, EKPIZO (Greece), Consumatori Italiani per l’Europa (Italy), Consumentenbond (the Netherlands), Forbrukerrådet (Norway), DECO (Portugal), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (Slovakia), Zveza Potrošnikov Slovenije – ZPS (Slovenia)
[2] The European Parliament’s IMCO Committee adopted in March 2023 an amendment to the European Commission’s ‘Empowering Consumers in the Green Transition’ proposal. This would ban the marketing of goods without fixing a design issue that leads to early failure, within a reasonable time after it became known. This will now need to be agreed with EU Member States before it can become law.
Výbor Európskeho parlamentu IMCO prijal v marci 2023 doplňujúci návrh návrhu Európskej komisie na „Posilnenie postavenia spotrebiteľov v zelenej transformácii“. Ten zakázuje marketovať tovar bez odstránenia konštrukčného problému, ktorý vedie k jeho predčasnému zlyhaniu, v primeranej lehote po tom, ako sa o tom dozvedeli. Predtým, ako sa tento návrh stane zákonom, ho musia odsúhlasiť členské krajiny EÚ.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad