fbpx

Zmluvy a ich podmienky podpisujeme denne, často bez toho, aby sme vedeli, k čomu sa v nich zaväzujeme. Zmluvy v podobe formulárov bývajú umiestnené na webových stránkach predajcov či dodávateľov služieb. Mnohí sa bránia dať ich spotrebiteľom ešte pred podpisom na preštudovanie, a vedia prečo.

Pri analýze všeobecno-obchodných podmienok bánk, telekomunikačných operátorov, dodávateľov plynu a elektriny a internetových predajcov sme našli viacero zmluvných podmienok, ktoré už slovenské súdy ako neprijateľné zakázali. Alebo sú už na prvý pohľad koncipované v neprospech spotrebiteľa. Z nich sme potom do súťaže nominovali niekoľko najzaujímavejších adeptov na titul Hnilá hruška a spotrebitelia online hlasovali za podľa nich najškodlivejšiu zmluvnú podmienku v každej z týchto štyroch oblastí.

Ktoré zmluvné podmienky teda najviac prekážajú samotným spotrebiteľom? Upozorňujeme, že všetky sme našli v zmluvách, ktoré sú aktuálne stále na podpis ponúkané spotrebiteľom.

„Víťazom“ kategórie Nekalé praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky dodávateľov energií, za ktorú hlasovalo 39,44% respondentov, je zmluvná podmienka v nasledujúcom znení:

…Dodávateľ elektriny si vyhradzuje právo poskytovať neurčitému počtu zákazníkov rôzne ceny za dodávku elektriny, rozdielnu kvalitu služieb, a to v závislosti od splnenia objektívnych kritérií, predovšetkým (ale nielen) napríklad objemu poskytovaných služieb do odberného miesta v domácnosti…

“Víťazom” kategórie Nekalé praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky telekomunikačných operátorov, za ktorú hlasovalo 41,22%, je nasledujúca obchodná praktika:

…Spotrebitelia podpisujú dodatky k zmluvám i nové zmluvy bez toho, aby mali možnosť prečítať si ich ešte pred podpisom. Po poskytnutí čiastočných informácií o novej zmluve či dodatku si pracovník telekomunikačného operátora od spotrebiteľa vypýta doklad totožnosti, údaje z neho vloží do počítača, spotrebiteľ elektronicky tento dodatok alebo zmluvu, bez toho, aby mal možnosť si ich preštudovať a porozumieť im, podpíše, a predajca zmluvu vytlačí už aj s podpisom spotrebiteľa…

“Víťazom” kategórie Nekalé praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky e-shopov a prevádzkovateľov online služieb s podporou 35,71% hlasujúcich, sa stala zmluvná podmienka, ktorá hovorí, že:

…Spotrebiteľ podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že úprava sedačky bude vykonávaná na jeho vlastné riziko a bez záruky…

A Hnilou hruškou v kategórii Nekalé praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky poskytovateľov finančných úverov sa v našom prieskume s 25,98% hlasov stala zmluvná podmienka, ktorá stanovuje, že:

…Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie splátky úveru so všetkými dôsledkami. Písomné upozornenie dlžníkovi zašle Veriteľ doporučene, na adresu dlžníka, pričom po uplynutí 7 dní od odoslania nastávajú účinky doručenia, bez ohľadu na to, či dlžník uvedenú písomnosť prevzal alebo nie.

Prieskum bol realizovaný na vzorke 180 respondentov v mesiacoch september-október 2020. Jeho kompletné znenie spolu s ďalšími informáciami o projekte nájdete na https://www.sospotrebitelov.sk/kampan-hnila-hruska/online-kampan-hnila-hruska/. Výhercom predplatného časopisu dTest a multifunkčných šálov srdečne blahoželáme a všetkým prajeme príjemné Vianoce prežité v zdraví.

Pozrite si aj naše videá:

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad