Kategória ECCG

ECCG 22. február 2017

marec 23, 2017 ECCG

Posledné stretnutie ECCG skupiny bolo veľmi zaujímavé, pretože sa diskutovalo o fungovaní spotrebiteľských združení. O modeloch, ktoré fungujú, resp. nefungujú v jednotlivých EÚ krajinách.  A nebolo to len o financovaní, ktoré je rôznorodé. Ukazuje sa, že najlepšie fungujú organizácie, ktoré majú viac zdrojové financovanie. Gro nákladov pokrývajú štátne rozpočty (vo viacerých krajinách funguje samostatné ministerstvo spotrebiteľských záležitostí) alebo súkromné zdroje napríklad z obchodných komôr...

Viac

ECCG 1. december 2016

január 11, 2017 ECCG

V decembri sa uskutocnilo stretnutie clenov Európskej poradnej skupiny spotrebitelov (ECCG). V nasledujucich riadkoch najdete zhrnutie informacii, ktore na nom odzneli.

Organizacne pokyny

ECCG po novom spada pod oddelenie s nazvom Consumer policy a vedie ju pan Renatas Mazeika, ktory je aj jej kontaktnou osobou. Rokovania aj nadalej bude viest pani Carina Tőrnblom. V roku 2017 su predbezne planovane tri stretnutia – 22. februara, 15. juna a 12. oktobra. Skupina sa moze stretnut aj nad ramec tohto harmonogramu, v pripade specifickych tem, akou bola nedavno napriklad kauza Dieselgate.

V dnoch 30 – 31. maja sa v Londyne uskutocni Citizen Energy Forum, ktoreho sa pravidelne zucastnuju clenovia enegetickeho podvyboru, v pripade Slovenska je nou Mgr. Silvia Podlipna.

Program rokovani bude ...

Viac

Diesel Gate – pridajte sa…

november 28, 2016 ECCGPredajcoviaSOSSpotrebitelia

vw_header

V septembri sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie eurokomisárky V. Jourovej so spotrebiteľskými združeniami. Zvolala nás kvôli riešeniu kauzy diesel gate, ktorá otvorila Pandorinu skrinku prekračovania emisných kvót automobilovými výrobcami, ich nedostatočnej kontroly, rôznorodého prístupu k ochrane životného prostredia v jednotlivých členských štátoch EÚ i nastavenia priorít v štýle investor versus človek.

Viac

Slovenskí spotrebitelia sú lepšie chránení vďaka EÚ

október 14, 2016 ECCGSOSSpotrebitelia

Popradčanka Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad bude aj nasledujúce tri roky zastupovať Slovensko v Európskej poradnej skupine spotrebiteľov (ECCG). Európska komisia si ju vybrala z troch Ministerstvom hospodárstva SR nominovaných kandidátov. 

Čo je vlastne úlohou ECCG?

Je to poradná skupina, hlavný nástroj komisie, prostredníctvom ktorého konzultuje problematiku spotrebiteľskej ochrany s národnými a európskymi spotrebiteľskými organizáciami. Diskutujeme  o problémoch spotrebiteľov, ktoré sú v jednotlivých krajinách veľmi rôzne, alebo, paradoxne, v niektorých oblastiach navlas rovnaké. A zároveň na Slovensku ostatné spotrebiteľské organizácie informujem spätne o plánoch a aktivitách komisie a jednotlivých riaditeľstiev. Som v tejto skupine druhé volebné obdobie a všímam si, že obraz, ktorý o Bruseli vytvárajú naši politici, ale i ich úradníci, veľmi často nezodpovedá skutočnosti. Veľmi si obľúbili taktiku, že čo je ľudu nepríjemné, ide z Bruselu, a z čoho sa dajú vysekať body, je rozhodnutie národnej vlády. Často sa stretávame aj s prekrúcaním faktov. Napríklad sa u nás médiá chytia tvrdenia, že EÚ ide zakázať rýchlo-varné konvice a ľudia lamentujú, čo za hlúposť to ten Brusel zasa vymyslel. No už nik nevysvetlí verejnosti, dôvody ako obmedzenie emisií uhlíka a snaha o zmiernenie klimatických zmien, ktoré komisiu k takému rozhodnutiu viedli.

Viac

ECCG – 13.-14. April 2016

máj 10, 2016 ECCG

ODR

Public Consultation platforms

Reform data protection

Update Policy Actions Despina Spanou

Energy

REFIT

CRD

Collective Redress

Operational conclusions ECCG 13-14 Apr 2016 FINAL

Annual Report by members 2014_2015

 

Viac

Energy Forum občanov, Londýn

apríl 15, 2016 ECCG

Európska komisia vytvorila podujatie s názvom Energy Forum Občanov v roku 2007. Koná sa raz ročne v Londýne a organizuje vďaka podpore britského regulátora Ofgem.

Cieľom fóra je vytvoriť konkurencieschopné, energeticky efektívne a spravodlivé trhy pre spotrebiteľov. Niekoľko pracovných skupín, ktoré boli za týmto účelom vytvorené, sa zaoberá problémami, ktoré vzídu z diskusií na Fóre, ktorých spoločnými tematickými prienikmi sú zraniteľné skupiny spotrebiteľov, cenová transparentnosť a spotrebitelia ako agenti na trhu s energiami. Viac informácií i prezentácie z minulých ročníkov nájdete na https://ec.europa.eu/energy/en/events/citizens-energy-forum-london.

Viac

Energetická únia

január 2, 2016 ECCG

swd-energy-consumer-trends_en

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/151118_en.htm

 

Viac

ECCG meeting 7-8 October 2015

január 1, 2016 ECCG

Modified Meeting report ECCG Meeting 7_8 October 2015 

Agenda_2_ECCG 7_8_October_2015 DG JUST FINAL Spanou Policy Updates

Agenda_3_ECCG 7_8 October_2015_DG JUST Dionisie

Agenda_3_ECCG 7_8_October_2015 DG CNCT Peters

Agenda_3_ECCG 7_8_October_2015 DG COMP Kramler

Agenda_6 LUX Presentation ECCG 7.10.2015

Agenda_7 a 20151008 CMU presentation – Retail

Agenda_7 b Green paper ECCG 8-10-2015_FISMA

Agenda_7 c Lissowska ECCG meeting 8_10_15_final

Agenda_7 d Steiner ECCG impl of MCD_8.10.2015

AGenda_7 e ECCG misseling of financial products

Agenda_8 NL presentatie tbv 8 november

Agenda_9_ECCG 7_8_October_2015 GK Consumer Issues

Agenda_9_New Deal ECCG 2015-10-08

BEUC-L-2015-347 mgo Letter Commissioner Jourova_essential national cons rights

Digital Staudenmayer final

Viac

Energetická únia smeruje k prvým výsledkom

november 18, 2015 ECCGSOSSpotrebitelia

energy_union

Prvá správa o stave energetickej únie ukazuje, že sa od prijatia rámcovej stratégie energetickej únie pred deviatimi mesiacmi už dosiahol veľký pokrok. Treba však urobiť ešte veľa a rok 2016 bude dôležitý z hľadiska výsledkov.

Rámcová stratégia energetickej únie (IP/15/4497) vytvorila nový impulz na prechod k nízkouhlíkovej, bezpečnej a konkurencieschopnej ekonomike. Komisia sa takisto zaviazala každoročne predkladať správu o stave energetickej únie s cieľom riešiť hlavné problémy a usmerňovať politickú diskusiu...

Viac

Nekalé obchodné praktiky

október 2, 2015 ECCG

Konferencia k revízii smernice o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu

9. septembra sa v Bruseli uskutočnila konferencia venovaná uvedenej smernici a jej výkladu. Cieľom usmernenia k smernici 2005/29/EC je posilniť právnu istotu v interpretácii a aplikácii smernice. Súčasné usmernenie bolo prijaté v roku 2009 a jeho revízia má priniesť jasnejšie pravidlá použitia smernice vo vybraných oblastiach ako je životné prostredie, doprava a cestovanie, finančné služby a nehnuteľnosti.

Prezentácie, ktoré na konferencii odzneli (zúčastnilo sa jej asi 170 odborníkov z mnohých členských krajín) nájdete nižšie.

Agenda

Smernica o nekalych obchodných praktikách 2005/29/ES

Multi-stakeholder Group on Comparison Tools...

Viac