The European Consumer Consultative Group

Energetická únia

swd-energy-consumer-trends_en http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/151118_en.htm  

ECCG meeting 7-8 October 2015

Modified Meeting report ECCG Meeting 7_8 October 2015  Agenda_2_ECCG 7_8_October_2015 DG JUST FINAL Spanou Policy Updates Agenda_3_ECCG 7_8 October_2015_DG JUST Dionisie Agenda_3_ECCG 7_8_October_2015 DG CNCT Peters Agenda_3_ECCG 7_8_October_2015 DG COMP Kramler Agenda_6 LUX Presentation ECCG 7.10.2015 Agenda_7 a 20151008 CMU presentation - Retail Agenda_7 b Green paper ECCG 8-10-2015_FISMA Agenda_7 c Lissowska ECCG meeting 8_10_15_final Agenda_7 d Steiner ECCG impl of MCD_8.10.2015 AGenda_7 e ECCG misseling of financial products Agenda_8 [...]

Energetická únia smeruje k prvým výsledkom

Prvá správa o stave energetickej únie ukazuje, že sa od prijatia rámcovej stratégie energetickej únie pred deviatimi mesiacmi už dosiahol veľký pokrok. Treba však urobiť ešte veľa a rok 2016 bude dôležitý z hľadiska výsledkov. Rámcová stratégia energetickej únie (IP/15/4497) vytvorila nový impulz na prechod k nízkouhlíkovej, bezpečnej a konkurencieschopnej ekonomike. Komisia sa takisto zaviazala každoročne predkladať správu o stave energetickej únie s [...]

Nekalé obchodné praktiky

Konferencia k revízii smernice o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu 9. septembra sa v Bruseli uskutočnila konferencia venovaná uvedenej smernici a jej výkladu. Cieľom usmernenia k smernici 2005/29/EC je posilniť právnu istotu v interpretácii a aplikácii smernice. Súčasné usmernenie bolo prijaté v roku 2009 a jeho revízia má priniesť jasnejšie pravidlá použitia smernice vo vybraných oblastiach ako [...]

Posledná šanca zapojiť sa a navrhnúť podmienky uzatvárania zmlúv pri online nákupoch

Vyjadrite svoj názor na nové pravidlá uzatvárania zmlúv pri nákupe digitálneho obsahu a hmotného tovaru cez internet a zapojte sa do verejnej konzultácie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov (European Commission, DG Justice and Consumers), ktorá končí 3. septembra 2015. Konzultáciu nájdete na  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_sk.htm. Cezhraničné online nákupovanie v rámci Európskej únie zatiaľ nevyužíva celý svoj potenciál. V roku 2014 len 18 % spotrebiteľov využilo [...]

Väčšia sloboda členských štátov pri rozhodovaní o používaní GMO v potravinách a krmivách

(Brusel) - Komisia predstavila výsledky svojho preskúmania procesu rozhodovania o povoľovaní geneticky modifikovaných organizmov (GMO) používaných ako potraviny a krmivá. Toto preskúmanie vychádza z politických usmernení, ktoré predstavila Európskemu parlamentu v júli 2014 a na základe ktorých bola zvolená. Preskúmanie potvrdzuje potrebu zmien, ktoré odrážajú verejnú mienku a poskytujú vládam členských štátov väčší priestor na rozhodovanie o používaní GMO, ktoré povolila [...]

ECCG meeting 24.-25- marec 2015

commissioner-jourova - príhovor Eurokomisárky pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv 2015_03_13_LF_conclusions - Závery zo siedmeho ročníka  Citizens' Energy Forum,  London, 12-13 March 2015 Digital_Single_Market_Factsheet_20150325 - Jednotný digitálny trh - faktografická štúdia ECCG 24_25_March_2015 DS Policy Update - prehľad legislatívnych návrhov a procesov z dielne Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a                                     [...]

Stretnutie ECCG 19.-20. novembra 2014

Spotrebiteľská politika v politickej agende Eurokomisárky - komisia pošle link na stránku s odpoveďami eurokomisárky Jaurovej z druhého hearingu v Európskom parlamente. Aktualizácia aktivít súvisiacich so spotrebiteľskou agendou – Komisia pripraví písomné odpovede na otázky súvisiace s databázou smernice nekalých obchodných praktík podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (ktorá zahŕňa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, národných súdov a orgánov). Komisia poskytne členom ECCG štúdie o enviromentálnych nárokoch a porovnávacích [...]

Otváranie okien: Komisia sa zaväzuje zlepšiť transparentnosť

Strasburg, 25 november 2014  Európska komisia dnes schválila posilnenie transparentnosti tým, že sa zaviazala zverejňovať informácie o tom, kto sa stretáva s jej vedúcimi politickými predstaviteľmi a vyššími úradníkmi, a poskytnúť väčší prístup k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) so Spojenými štátmi americkými. Vo svojich prvých týždňoch v úrade Junckerova komisia plní predsedov [...]

Lepšie presadzovanie práv spotrebiteľov: Realizácia skutočného jednotného trhu pre spotrebiteľov

„Práva spotrebiteľov, ktoré existujú len na papieri, pre spotrebiteľov nepredstavujú pomoc. Účinné presadzovanie spotrebiteľských právnych predpisov je nevyhnutné, pokiaľ ide o premenu práv na papieri na hmatateľné výhody pre spotrebiteľov v praxi. Presadzovanie spolupráce vedie nielen k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu pre spotrebiteľov, ale prináša aj výhody pre podniky prostredníctvom väčšej transparentnosti, väčšej hospodárskej súťaže, rovnakých podmienok a právnej istoty pre spoločnosti. Musíme vytvoriť rámec, [...]