fbpx

ECCG Meeting 12-13 March operational conclusions final – úlohy stanovené všetkým stranám počas stretnutia

ECCG SANCO Update (2) – prehľad činnosti Direktoriátu pre zdravie a ochranu spotrebiteľa DG Sanco

PTC – ECCG speak FINAL – záverečná reč generálnej riaditeľky DG Sanco  Testori Coggi

ECCG 2014-03-13 ENERGY – správa o činnosti občianskeho energetického fóra a trhu s energiami 2014

20140312_MCD_ECCG_sent – prezentácia o smernici EP a Rady o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

CM STUDY ECCG Meeting.12.03.2014 – štúdia o fungovaní trhu s motorovými z pohľadu spotrebiteľa

ECCG_12 March 2014_3 pillar products_final – tretí dôchodkový pilier – výsledky verejnej konzultácie

ECCG_12-03_2014_CCD – správa o implementácii smernice o spotrebiteľských úveroch

INSURANCE MEDIATION Directive 2014 – spotrebiteľská ochrana v smernici o sprostredkovaní poistenia

(smernica o sprostredkovaní poistenia)

Presentation of 10th Scoreboard findings on financial services-EECG mtg no notes – monitoring spotrebiteľských trhov EÚ

Presentation_12-03_2014_ECCG_v3 – projekt európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC zameraný na budovanie kapacít spotrebiteľských organizácií v rámci členských štátov

VM ECCG 12-13 March – prehľad činnosti Direktoriátu pre spravodlivosť DG Just

2014 03 13_FR presentation_Consumer law – právny rámec ochrany spotrebiteľa vo Francúzsku

Consumer Policy Austria ECCG 2014_Zgubic – spotrebiteľská ochrana v Rakúsku

Consumers_Romania – ochrana spotrebiteľa v Rumunsku

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad