fbpx

ADR ako účinný systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku

Pravidlá EÚ na pomoc spotrebiteľom pri opravách ich výrobkov

Pravidlá EÚ na pomoc spotrebiteľom pri opravách ich výrobkov

EÚ dosiahla dohodu o návrhu na zavedenie práva na opravu, ktorý spotrebiteľom pomôže ľahšie opravovať tovar a používať výrobky dlhšie. Spotrebiteľské organizácie nové pravidlá vítajú, pretože budú viesť výrobcov k výrobe kvalitných a opraviteľných produktov. Právo na...

ŽIADOSŤ o zápis do zoznamu oprávnených osôb MHSR v zmysle zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

ŽIADOSŤ o zápis do zoznamu oprávnených osôb MHSR v zmysle zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad bola založená ako občianske združenie (ďalej len „združenie“) zriadené podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov; k jej vzniku došlo dňa 26.06.2009 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, č....

Cez systém ARS bude možné ľahšie riešiť problémy s dodávateľmi energií, mobilnými operátormi, roamingom či geoblockingom

Cez systém ARS bude možné ľahšie riešiť problémy s dodávateľmi energií, mobilnými operátormi, roamingom či geoblockingom

Rozsah pôsobnosti subjektov ARS by sa mal rozšíriť o problémy spotrebiteľov s geografickým blokovaním, zmenou dodávateľov služieb (napríklad energie/telekomunikácií) alebo s nákladmi na roaming. Európska komisia zverejnila návrh modernizácie pravidiel alternatívneho...

Zverejnenie zoznamu „gatekeeperov“  poskytne spotrebiteľom na digitálnych trhoch väčší výber

Zverejnenie zoznamu „gatekeeperov“ poskytne spotrebiteľom na digitálnych trhoch väčší výber

Zoznam, ktoré technologické spoločnosti legálne spadajú do definície tzv. „gatekeeperov" podľa zákona o digitálnych trhoch, má pomôcť zabezpečiť väčší výber a spravodlivejšie online služby pre spotrebiteľov. Dúfame, že na šesť spoločností, ktoré zverejnila Európska...