fbpx

Michal Hudec: Nové zákony stoja na strane spotrebiteľa

Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Podľa predložených návrhov zákonov naopak pribudnú nové povinnosti dodávateľom energií. O zmenách, ktoré posilnia postavenie spotrebiteľov hovorí analytik Michal Hudec. Implementácia tretieho liberalizačného balíčka bude znamenať viacero prínosov pre slovenskú energetiku, napríklad zvýšenie konkurencie a [...]

STOP legálnej úžere

Pohotovosť s.r.o., Platiť sa oplatí s.r.o. a ani žiadne iné firmy Vám nemôžu vydražiť byt/dom, alebo iný nehnuteľný majetok !!!Spoločnosť Pohotovosť s.r.o. sa začala vyhrážať spotrebiteľom, že v prípade, ak nebudú platiť jej pohľadávky, začne vykonávať záložné právo a predá im nehnuteľnosti. Ide často o prípady, keď boli nezákonné exekúcie spoločnosti Pohotovosť s.r.o. zastavené súdmi.Okresný [...]

Paušálne pokuty pri viazanosti zrejme skončili – súd rozhodol, že takýto typ pokút je v rozpore s právom po tom, čo jeden zo zákazníkov vyhral súdny spor

Prešovský Krajský súd rozhodol o neplatnosti zmluvnej pokuty mobilného operátora Orange pri žalobe na zákazníka, ktorý si neplnil zmluvné povinnosti a neplatil vystavené faktúry. Súd zákazníkovi nariadil zaplatiť pretelefonovanú sumu, operátorovi však zmluvnú pokutu nepriznal a označil ju za neplatnú. Paušálne zmluvné pokuty sú totiž v rozpore so slovenským aj európskym právom na ochranu spotrebiteľov. [...]

Geneticky upravené potraviny: Škodia nám alebo nie?

V dnešnej dobe je už veľa vecí, ktoré si denne kupujete v obchodoch, upravených. Tým, že konzumujete geneticky nemodifikovanú, pesticídmi, hnojivami neošetrenú, alebo antibiotikami nechovanú potravu, si môžete byť istí viac-menej len pri domácom chove, či dopestovaní. V súčasnosti rezonuje na verejnosti otázka genetickej modifikácie potravín. Je tento proces prospešný, alebo nám môže uškodiť? Zmenená [...]

Reťazce v Čechách musia dopekané mrazené pečivo označiť

Pečivo, ktoré je v obchodoch dopekané zo zmrazených polotovarov, musí byť už čoskoro v Čechách povinne označené údajom "rozpečené". Odlíši sa tak od čerstvého pečiva, čo skomplikuje život hlavne dovozcom zmrazených polotovarov z Poľska či Francúzska. Minister poľnohospodárstva ČR Petr Bendl minulý týždeň podpísal vyhlášku upravujúcu značenie pekárenských výrobkov. Predpis by mal začať platiť behom [...]

Klamlivé slogany majú z potravín zmiznúť

Európska komisia zostavila register povolených vyhlásení o zdravotných účinkoch potravín. V európskych štátoch vyvoláva spory. BRATISLAVA. Slogany, ktoré môžu klamať spotrebiteľov o zdravotných účinkoch potravín, by mali zmiznúť. Ak budú chcieť výrobcovia ponúkať jogurty, ktoré podporujú imunitu, alebo maslo, ktoré znižuje cholesterol, musia to mať vedecky potvrdené. Výživové tvrdenia sú iné Skôr ako tvrdenia o zdravotných [...]