fbpx

S.O.S.

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad združuje občanov, záujmom ktorých je ochrana spotrebiteľských práv. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenie má pôsobnosť na území Slovenskej republiky a Európskej únie. Ciele našej činnosti: ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a  predávajúcim pri vybavovaní reklamácií pomoc pri presadzovaní ekonomických [...]