Kategória Predajcovia

K vyhláseniu konkurzu spoločnosti Rapid Life zatiaľ nedošlo

júl 26, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

spotrebitel

V nadväznosti na skutočnosť, že nás oslovujú zmätení poistenci spoločnosti Rapid Life – životnej poisťovne, a.s. i množstvo nepresných informácií, ktoré odzneli v médiách, si vás dovoľujeme informovať o skutočnosti, že k vyhláseniu avizovaného konkurzu do dnešného dňa nedošlo. Pokiaľ uvažujete o tom ako postupovať pri prihlasovaní pohľadávok v rámci konkurzného konania, mali by ste vedieť nasledovné:

Konkurz sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).

Viac

Členské štáty EÚ riskujú, že reformy v oblasti testovania automobilov sa stanú len papierovými molochmi

máj 31, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

Type approval - cartoon - FINAL

Členské štáty EÚ sa na spoločnom stretnutí 29.5.2017 dohodli na spoločnom postupe reformovať  systém schvaľovania automobilov predtým, ako sa dostanú do predaja a ich následnej kontrole, keď v prevádzke už sú. Hoci ich stanovisko obsahuje niekoľko povzbudzujúcich návrhov, nespĺňa dôležitú úlohu predísť a zabrániť budúcemu Dieselgate,  ktorú presadzovala Európska komisia i Parlament.

Hoci neochotne, členské štáty sa dohodli na ďalšom dohľade na úrovni EÚ. To zahŕňa aj možnosť Európskej komisie vykonávať testy automobilov. Navrhli tiež minimálny počet testov vozidiel po ich vstupe do výroby, ktorý bude záväzný v celej EÚ.

Viac

Online predplatné dostupné v celej EÚ

máj 22, 2017 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

video

On-line predplatné bude spotrebiteľom fungovať už aj pri cestovaní po celej EÚ. Európsky parlament prijal zákon, ktorý umožní spotrebiteľom pozerať si videá či hudbu na internete alebo hrať predplatené video hry aj pri cestovaní po celej EÚ. Z dôvodu pravidiel týkajúcich sa autorských práv mali doteraz spotrebitelia počas svojho pobytu v zahraničí často zablokovaný prístupu k svojmu v domovskej krajine predplatenému online obsahu. Tento návrh je kľúčovým bodom snahy Európskej komisie odstrániť prekážky na jednotnom digitálnom trhu EÚ, ktorým v súčasnosti čelia spotrebitelia. Európski spotrebitelia tak budú môcť cestovať do iných krajín EÚ na dovolenku, za prácou alebo štúdiom, a  využívať pri tom svoje on-line video či hudobné predplatné...

Viac

Oznam

apríl 12, 2017 ADR/ODRPacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Milí spotrebitelia,

dňa 4.5.2017 bude pobočka v Bratislave kvôli odstávke elektrickej energie zatvorená. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom.

Viac

Diesel Gate – pridajte sa…

november 28, 2016 ECCGPredajcoviaSOSSpotrebitelia

vw_header

V septembri sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie eurokomisárky V. Jourovej so spotrebiteľskými združeniami. Zvolala nás kvôli riešeniu kauzy diesel gate, ktorá otvorila Pandorinu skrinku prekračovania emisných kvót automobilovými výrobcami, ich nedostatočnej kontroly, rôznorodého prístupu k ochrane životného prostredia v jednotlivých členských štátoch EÚ i nastavenia priorít v štýle investor versus človek.

Viac

Venujte tohto roku svoje 2% z daní nám…

november 11, 2016 PacientiPodporte násPredajcoviaSOSSpotrebitelia

enforcement-2

Vážení spotrebitelia, sympatizanti a podporovatelia,

hovorí sa, že v živote sú isté len dve veci. Dane a smrť. Tá prvá je vec ošemetná, pretože hoci na Slovensku máme z rôznych príčin iný dojem, vo vyspelých krajinách ako napríklad Holandsko či Škandinávia, ľudia platia dane bez reptania. Dokonca im nevadí, že štát “zhltne” aj polovicu ich príjmu, pretože vidia na čo a ako účelne ich financmajstri použijú. Na Slovensku sa však s našimi neadresne zaplatenými daňami zaobchádza všelijako. Nevidieť ich v nemocniciach, vlakoch, na cestách, v školách či v úradoch. No aspoň čiastkové riešenie, ako dosiahnuť, aby sa trošku Vašich daní dostalo tam, kam sami chcete, existuje.

2% môžete p...

Viac

Posledná šanca zapojiť sa a navrhnúť podmienky uzatvárania zmlúv pri online nákupoch

august 26, 2015 ECCGPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Vyjadrite svoj názor na nové pravidlá uzatvárania zmlúv pri nákupe digitálneho obsahu a hmotného tovaru cez internet a zapojte sa do verejnej konzultácie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov (European Commission, DG Justice and Consumers), ktorá končí 3. septembra 2015.

Konzultáciu nájdete na  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_sk.htm.

Cezhraničné online nákupovanie v rámci Európskej únie zatiaľ nevyužíva celý svoj potenciál. V roku 2014 len 18 % spotrebiteľov využilo internet pre súkromný nákup z inej členskej krajiny, kým 55 % tak nakúpilo zo svojej domovskej krajiny.

Len 12% všetkých EÚ predajcov obchoduje online so spotrebiteľmi v inej krajine EÚ oproti viac ako 37%, ktoré cez...

Viac

Jasnejšia energetická účinnosť – jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálna databáza výrobkov

júl 16, 2015 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasnejšiu informáciu o energetickej účinnosti výrobkov, ktoré sú v súčasnosti zatriedené v rôznych stupniciach (od A po G, od A + + + po D, atď.), a rovnako tak presadiť lepšie dodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov navrhuje Európska komisia prepracovaný systém označovania energetickými štítkami, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí:

  1. Jednotná stupnica označovania energetickými štítkami od A po G: Komisia navrhuje návrat k dobre známej a efektívnej stupnici označovania energetickej účinnosti výrobkov od A po G vrátane prepracovania súčasných stupníc.
  2. Digitálna databáza nových energeticky účinných výrobkov:Komisia navrhuje, aby boli všetky výrobky umiestnené na trhu EÚ zaregistrované v ...
Viac

Senior Ombudsman seniorom bezplatne poradí na 0800 222 285

november 5, 2014 PacientiPredajcoviaSOSSpotrebitelia

Striháme pásku s podpredsedom  Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade.

Výsledkom demografického vývoja Európy je čoraz vyšší počet dôchodcov. Kým inde si dôchodcovia užívajú svoj odpočinok, cestujú a objavujú svet, u nás patria do  sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov. Okrem hmotnej núdze však trpia i právnym nevedomím a dešpektom, ktorému sa im dostáva často i od vlastných detí. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad preto prichádza s projektom Senior Ombudsman, ktorý bude pomáhať riešiť problémy seniorov Prešovského kraja.

„Dôchodcov ohrozuje chudoba, izolácia a nízke právne povedomie. Často sa stávajú obeťami neserióznych podnikateľov, nevedia odolať klamlivej reklame, dostávajú sa do dlhových špirál, exekúcií a dražieb...

Viac

Lepšie presadzovanie práv spotrebiteľov: Realizácia skutočného jednotného trhu pre spotrebiteľov

júl 7, 2014 ECCGPredajcoviaSpotrebitelia

spotrebitel

„Práva spotrebiteľov, ktoré existujú len na papieri, pre spotrebiteľov nepredstavujú pomoc. Účinné presadzovanie spotrebiteľských právnych predpisov je nevyhnutné, pokiaľ ide o premenu práv na papieri na hmatateľné výhody pre spotrebiteľov v praxi. Presadzovanie spolupráce vedie nielen k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu pre spotrebiteľov, ale prináša aj výhody pre podniky prostredníctvom väčšej transparentnosti, väčšej hospodárskej súťaže, rovnakých podmienok a právnej istoty pre spoločnosti. Musíme vytvoriť rámec, ktorý nám umožní riešiť problém rozsiahleho porušovania predpisov, ktoré sa týka viacerých členských štátov alebo dokonca všetkých členských štátov EÚ súčasne.“

Viac