fbpx

ARS: V ý r o č n á s p r á v a

Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, občianskeho združenia a subjektu alternatívneho riešenia sporov o činnosti za rok 2016 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Dňa 1. februára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon č.  391/2015 Z. z....

Alternatívne riešenie sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských (ARS) sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme sa oficiálne stali subjektom ARS, ktorý má spotrebiteľom pomôcť vyriešiť ich problém s domácim alebo zahraničným predajcom či...