fbpx

SOS


S.O.S. Poprad na Obchodnej akadémii

S.O.S. Poprad na Obchodnej akadémii

Dňa 18. októbra 2013 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili na prednáške na tému „Ochrana spotrebiteľov v praxi“ v rámci predmetu tovaroznalectvo. Lektormi boli Ing. Michal Fáber a Mgr. Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S....
Doprava: Nová politika EÚ v oblasti infraštruktúry

Doprava: Nová politika EÚ v oblasti infraštruktúry

V rámci najradikálnejšej úpravy politiky EÚ v oblasti infraštruktúry od jej zavedenia v osemdesiatych rokoch minulého storočia dnes Komisia uverejnila nové mapy zobrazujúce deväť hlavných koridorov, ktoré poslúžia ako oporné osi dopravy na európskom jednotnom trhu a...
Ako nakupovať citrusy?

Ako nakupovať citrusy?

Viete, na aké informácie máte nárok pri nebalenom tovare? Maloobchodný predaj čerstvých citrusových plodov sa vo všetkých členských štátoch EÚ riadi jednotnými pravidlami nariadenia č. 1221/2008. Český dTest z neho vybral informácie relevantné pre bežných...
Európsky týždeň mobility v Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Európsky týždeň mobility v Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Ministerstvo školstva SR, Slovenský olympijský výbor, Slovenský zväz cyklistiky, Slovenská asociácia športu na školách, CK Unitrek Poprad a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad usporiadali pre mladých cyklistov dňa 21. septembra 2013 okresné kolo Národnej...